ΑΡΑΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ   ΙΚΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΜΕΣΑ

ΡΙΖΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ

ΑΦΜ  998512040

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ       ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   6937356444